Стоматологический Центр Улыбки - стоматология для всей семьи!

Современная стоматологическая клиника!

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Уважаемые стоматологи!
Раздел КНИГИ ДЛЯ СТОМАТОЛОГОВ создан специально для Вас. Уровень стоматологического образования в нашей стране все еще оставляет желать лучшего, поэтому команда Стоматологического Центра Улыбки создала раздел для личного пользования всех стоматологов, которые все еще хотят учиться. Бесплатно скачать книги у нас могут студенты, интерны, зубные техники, стоматологи, опытные специалисты и просто все желающие. Бесплатная стоматологическая литература составляет 90% раздела, остальные 10% – это платные книги, пособия, диски, документы. Некоторые стоматологические пособия созданы непосредственно Стоматологическим Центром Улыбки, что-то мы продаем по взаимной договоренности с коллегами стоматологами.

Бесплатные книги по стоматологии для Вашего удобства рассортированы по алфавиту. За основу мы взяли фамилию автора, именно так нужно искать нужную вам книгу. Стоматологическую книгу бесплатно Вы также сможете найти, воспользовавшись незаменимой функцией «Поиск».

Стоматология – динамично развивающаяся наука, мы постараемся приложить максимум усилий для постоянного обновления раздела и сайта в целом.

Литература по стоматологии
Гумецький Р.А. Рожко М.М. Завадка О.Є. Скрипніков П.М., Ступницький Р.М.
Ускладнення від місцевої анестезії у щелепно-лицевій ділянці.
Львів – Івано-Франківськ – Полтава: Видавничій дім "Наутілус".
У посібнику розглянуто ускладнення, зумовлені неінфекційними та ін’єкційними способами блокади в щелепно-лицевій ділянці. Ґрунтовно аналізуються небезпечні побічні реакції, викликані ушкодженням судин, травмуванням нервів та їх гілок, а також внутрішньозв"язковим, - пульповим, -підкістковим, - надкістковим способами місцевої анестезії. Вагове місце відведено ускладненням, що виникають через порушення техніки виконання блокади, помилковий вибір інструментів і анестезуючих засобів та ін. Подаються рекомендації щодо профілактики зараження як паціентів так і лікаря-стоматолога інфекційним гепатитом, ВІЛ-інфекцією. Отже лейтмотив книги - безпека місцевої анестезії та операційного втручання.


Гумецький Р.А., Завадка О.С., Рожко М.М. , Січкоріз Л.М.
Психологічна і медикаментозна підготовка пацієнтів у стоматологічній практиці

У книзі-посібнику розглядається низка відтінків переживань пацієнта, ставлення хворої людини до своєї недуги та лікарських -заходів, що ЇЇ очікують. Ґрунтовно описано вплив на паціснта багатьох психогенних чинників (емоційна напруженість, неспокій, страх), які нерідко призводять до різноманітних ускладнень (істеричні реакції, непритомність, гіповолемія та ін.) у клінічній практиці.
Значну частину посібника присвячено проблемам деонтології. Вагоме місце займає висвітлення основних положень медикаментозної підготовки хворих перед хірургічним втручанням, її найважливіших завдань і схем, а також найпоширеніших варіантів потенційованої місцевої анестезії. Наведено характеристику класичних та найсучасніших медикаментозних засобів, що застосовуються для премедикації.
Детально проаналізовано попередження гострих алергічних реакцій, профілактику інтоксикацій, зумовлених передозуванням локально знечулювальних засобів та судинозвужувачів, а також запобігання фармакологічної несумісності.
Книга розрахована насамперед на стоматологів-практиків усіх профілів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів, курсантів післядипломної освіти, студентів випускних курсів, а також викладачів стоматологічних факультетів. Одночасно вона є не тільки навчальним посібником, а й широкопрофільним довідником.
Затверджено Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров'я України як навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів 3-4 рівнів акредитації.


Данилевский Н.Ф., Леонтьев В.К., Несин А.Ф., Рахний Ж.И.
Заболевания слизистой оболочки полости рта
Москва, 2001
В учебном пособии на современном уровне освещены вопросы этиологии, патогенеза, клиники, патанатомии, диагностики, лечения и профилактики более 300 заболеваний слизистой оболочки полости рта и губ. Материалом для подготовки этого издания послужили более чем 40 летние клинические наблюдения его авторов, их биохимические, цитологические и патанатомические разработки, а также последние достижения и исследования отечественных и зарубежных ученых. Опираясь на свой многолетний клинический опыт, авторы разработали оригинальную систематику разных патологических состояний слизистой оболочки рта, которая приведена в пособии.


Джегус И. Т.
Психодент
Харьков: СиМ, 2008. — 244 с.
Первая из книг запланированного многотомника о том, как стоматологам достичь прогресса в ежедневной работе, используя эффективные идеи и новейшие знания на стыке современного маркетинга и психологии человека. Хотите стать вне конкуренции? Эта книга для вас.
Содержание
Предисловие
Полезное позиционирование
Вы в восприятии ваших пациентов
Последнее доверие
Как стать убедительным
Первое слово дороже второго
Изучайте пациентов
Как произвести на пациента хорошее первое впечатление
Взаимоотношения с пациентами
Симпатии и синергизм в отношениях с пациентами
Какие потребности у пациентов
Ожидания пациентов от лечения
Как завоевать лояльность пациентов
Качество услуг — правда и вымысел
Удовлетворение пациентов
Разочарования пациентов
Как удержать пациента
Индивидуальный подход
О чувстве собственной важности
У1Р-услуги в вашей клинике
Когда хватило, но не всем
Сила чудесных впечатлений
Альтруизм
Эффект слепых пятен
Эффект потребительского транса
Эффект плацебо
Эффект Пигмалиона
Специализация и самосовершенствование
Ваша уникальность
Работаем быстрее — живем лучше
Заработайте себе авторитет и станьте лидером
Концентрация усилий
Послесловие


Дистель В.А., Сунцов В.Г., В.Д. Вагнер
Зубочелюстные аномалии и деформации. Основные причины развития
Москва, 2001
В предлагаемой книге освещены зубочелюстные аномалии и деформации. Издание рассчитано на детских стоматологов, ортодонтов, врачей интернов, студентов и всех медицинских работников.


Дунаевский В.А.
Пластические операции при хирургическом лечении опухолей лица и челюсти
Лениград, 1976


Заблоцкий Ярослав
Імплантація в незнімному протезуванні
Львів, 2006
Представлено сучасні погляд на доцільність незнімного протезування будь яких дефектів зубного ряду з опорою на імплантати без проведення складних реконструктивних втручань. Книга належно ілюстрована, призначена як посібник для стоматологів-ортопедів, стоматологів-хірургів.


Иванов С.Ю., Бизяев А.Ф.
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ИМПЛАНТОЛОГИЯ
Москва, 2000
Настоящее учебное пособие посвящено вопросам стоматологической имплантологии. В издании рассмотрены наиболее часто используемые в отечественной дентальной имплантологии системы имплантатов: двухэтапные винтовые "ЛИКо" и пластиночные эндооссальные ВНИИМТ. В учебном пособии представлены фундаментальные разделы стоматологической имплантологии, включая теоретические вопросы и характеристики современных технологий, подробно описаны методики проведения хирургического и ортопедического этапов, а также воздействие лекарственных препаратов при дентальной имплантации. Издание содержит уникальный иллюстративный материал, обобщающий более чем десяти¬летний опыт работы коллектива сотрудников кафедры факультетской хирургической стома¬тологии с курсом имплантологии МГМСУ. Учебное пособие предназначено для врачей, ординаторов и студентов стоматологических факультетов высших медицинских учебных заведений.


Иоффе Евгений
Зубоврачебные заметки
Санкт-Петербург, 2007
Мы выпускаем новое, третье, полностью обновленное и расширенное издание сборника. Как всегда, в это издание вошли избранные заметки, которые мы дополнили; мы также добавили новые заметки, стремясь отразить более высокий уровень практических врачей сегодня, новые материалы, приемы и концепции и состояние нашей профессии. Традиционно мы включили методические указания, которые используются на наших практических семинарах. Они могут служить справочником в вашей повседневной работе. Я надеюсь, что этот третий выпуск, в который вошли заметки, отражающие фундаментальные концепции, взгляды, философию и клинические приемы, полезные в повседневной практике, помогут вам поднять мастерство и приобрести уверенность в себе. Желаю успеха и удачи


Йокочи Р., Дрекола Л.
Большой атлас по анатомии
Флорида, 1997
Тут описаны: общая анатомия, голова, шея, туловище, органы грудной клетки, органы брюшной полости, верхние и нижние конечности, мочеполовая система.

НаверхСтраницы: 12  3  4  5   ...  8
Ok
 

LiveZilla Live Help

Видео: Адгезивный мост на модели

Видео: лечение кариеса, реставрация зуба

Видео: Лечение глубокого кариеса,реставрация зуба

Стоматология:
Стоматологический Центр Улыбки
Украина, Киев
ул. Ревуцкого, 23, оф. 2
тел.: 8 (044) 562-12-23
моб.: 8 (068) 358-81-89
e-mail: admin@smile-center.com.ua

ГлавнаяО насУслугиСтатьиЦеныКонтакты Copyright © 2009-2011 Стоматологический Центр Улыбки. Все права защищены.